Fisk på 408m på Mjøsa?

For to uker siden deltok jeg på trollingforbundets treff på Hekshus. Jeg fokuserte nok mer på ekkoloddtesting enn på fisking, hadde fått en ny softwareversjon for det «store» ekkoloddet mitt, BSM-2, til testing. Testet det sammen med TM265LH svinger. Dette er en 1kW CHIRP svinger med to frekvensbånd som nok egner seg best til dypvannsfiske. […]